Technology & Business

Use cases, Best Practices and our Experiences
taken from conducted 500+ IT projects
 • Deviniti (formerly InTENSO) – Docker’s official Partner in Poland

  by Radosław Kosiec Mar 21, 2018 0

  Docker is an innovative tool built for programmers and administrators to create and run applications in a virtual container environment. Thus far, with tremendous success, it is replacing classic server virtualization such as Hyper-V or VMware all thanks to its efficiency.  The creators of Docker, using the system resource savings approach, applied the use of […]

 • Deviniti (dawniej InTENSO) – partner Docker’a w Polsce

  by Radosław Kosiec Mar 21, 2018 0 DevOps

  Docker jest nowoczesnym narzędziem dla programistów i administratorów, do tworzenia i uruchamiania aplikacji w zwirtualizowanym środowisku kontenerów. Z powodzeniem zastępuje klasyczną wirtualizację znaną, chociażby z Hyper-V czy VMware, przy czym jego sposób działania jest zgoła odmienny. Twórcy Dockera zastosowali tzw. kontenery, co umożliwia uruchamianie samych procesów aplikacji, bez konieczności emulowania całej warstwy sprzętowej i systemu […]

 • You should run a software-based company, and you should to do it now

  by Wojciech Idzikowski Jan 05, 2018 0 Atlassian Jira Service Desk recomended

  I was having lunch at my grandma’s the other day. She is a polite old lady, and at some point asked me: Tell me more about what you do for a for a living? I’m responsible for marketing at InTENSO – I answered. She nodded and said: I know what it is. Marketing is about […]

Schedule a conversation with our experts

Name is too short
Surname is too short
Invalid phone
Comment is too short

Poland - Wroclaw

Plac Powstancow Slaskich 7 | 53-332 Wroclaw

+48 71 332 95 70

deviniti@deviniti.com

Poland - Warsaw

ul. Grzybowska 43 | 00-855 Warsaw

+48 604 668 555

warszawa@deviniti.com

Germany - Berlin

Zimmerstrasse 11 | 10969 Berlin

030 374 334 69

berlin@deviniti.com

NIP: 897-17-00-419 | Regon: 933044506 | Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sąd Rejestrowy: Sąd rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000223645

NIP: 897-17-00-419 | Regon: 933044506 | Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sąd Rejestrowy: Sąd rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000223645