Technology & Business

Use cases, Best Practices and our Experiences
taken from conducted 500+ IT projects
 • Integracja instancji Jira bez pracochłonnego developmentu

  by Michał Żurkowski Jul 17, 2018 0 Aktualności Atlassian atlassian_pl blog_pl

  Jak poprawić pracę zespołową na wielu instancjach Jira za pomocą dodatku IssueSYNC. Czasami współpraca między użytkownikami Jira może stanowić pewien problem. W sytuacji, w której twój zespół i ty oraz na przykład twój klient pracujecie na różnych instancjach Jira, komunikacja jest utrudniona ze względu na fakt, że w standardowej sytuacji potrzebujecie co najmniej dwóch kanałów […]

 • Nowy pracownik, a możliwości Jira. Jak eBay wykorzystuje produkty Atlassian w procesie on-boardingu?

  by Hubert Kut Jul 17, 2018 0 Aktualności Atlassian atlassian_pl

  Organizacja procesu wdrożenia nowego pracownika, to działanie angażujące wielu pracowników jednocześnie. Poniższa publikacja to moje spostrzeżenia w ramach współpracy z eBay Classifieds Group (eCG), związane z udoskonalaniem obszarów HR w zakresie on-boardingu nowego pracownika. Cała operacja trwała prawie pół roku i w trakcie tego okresu musieliśmy ustalić, w jakim punkcie jest organizacja, znaleźć ludzi odpowiedzialnych […]

 • 5 types of tools for effective team management

  by Katarzyna Dorosz-Żurkowska Jul 16, 2018 0 atlassian_en

  As a team leader, I’m always looking for new ways to help my team improve their work and soar to new levels of productivity. The truth is that productive teams are happy teams. And for teams to become productive, they need tools that match their process and preferences in their toolkit. Here are five types […]

 • 5 tips for boosting your team collaboration process

  by Katarzyna Dorosz-Żurkowska Jul 09, 2018 0 Atlassian atlassian_en

  Team collaboration is one of the current buzzwords in business. But what does collaboration mean to large organizations where different teams are often siloed and knowledge sharing is difficult? There are several benefits of successful team collaboration. Effective collaboration enables employees to solve problems together efficiently, improves team productivity, and brings remote teams together. Diviniti […]

 • 3 reasons why you should consider going DevOps

  by Bogusław Osuch Jul 09, 2018 0 atlassian_en DevOps

  In traditional organizations, the success of development and operations teams is measured by different results. While the number and quality of delivered updates are essential for developers, operations teams care more about maintaining the health of the system. These two interests remain separate as organizations put teams and the data they generate in silos. NoIn […]

Schedule a conversation with our experts

Name is too short
Surname is too short
Invalid phone
Comment is too short

Poland - Wroclaw

Plac Powstancow Slaskich 7 | 53-332 Wroclaw

+48 71 332 95 70

+48 577 075 727

deviniti@deviniti.com

Poland - Warsaw

ul. Grzybowska 43 | 00-855 Warsaw

+48 604 668 555

warszawa@deviniti.com

Germany - Berlin

Zimmerstrasse 11 | 10969 Berlin

030 374 334 69

berlin@deviniti.com

NIP: 897-17-00-419 | Regon: 933044506 | Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sąd Rejestrowy: Sąd rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000223645

NIP: 897-17-00-419 | Regon: 933044506 | Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sąd Rejestrowy: Sąd rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000223645