Technology & Business

Use cases, Best Practices and our Experiences
taken from conducted 500+ IT projects
 • Deviniti (dawniej InTENSO) – partner Docker’a w Polsce

  by Radosław Kosiec Mar 21, 2018 0 DevOps

  Docker jest nowoczesnym narzędziem dla programistów i administratorów, do tworzenia i uruchamiania aplikacji w zwirtualizowanym środowisku kontenerów. Z powodzeniem zastępuje klasyczną wirtualizację znaną, chociażby z Hyper-V czy VMware, przy czym jego sposób działania jest zgoła odmienny. Twórcy Dockera zastosowali tzw. kontenery, co umożliwia uruchamianie samych procesów aplikacji, bez konieczności emulowania całej warstwy sprzętowej i systemu […]

 • How to Speed Up Jira with Bundled Fields

  by Krzysztof Skoropada Mar 09, 2018 0 Atlassian Jira apps Jira Service Desk

  Working with issues in Jira, often there is a situation when users need to provide small chunks of information as parts of a greater whole. Then you have to create a massive amount of custom fields to store this information and keep it structured, which can slow down the software significantly. But this won’t be […]

 • How and Where to Display Active Directory User Attributes in Jira

  by Krzysztof Skoropada Mar 02, 2018 0 Atlassian Jira apps

  During our latest webinar, one of the attendees asked for a detailed guide on how to display user attributes from Active Directory in Jira. Here is how and where you can access the LDAP database from your favourite software! WHY BOTHER? Working in a big company, it can be hard to find a particular person – or even to figure […]

Schedule a conversation with our experts

Poland - Wroclaw

Plac Powstancow Slaskich 7 | 53-332 Wroclaw

+48 71 332 95 70

+48 577 075 727

deviniti@deviniti.com

Poland - Warsaw

ul. Grzybowska 43 | 00-855 Warsaw

+48 604 668 555

warszawa@deviniti.com

Germany - Berlin

Zimmerstrasse 11 | 10969 Berlin

030 374 334 69

berlin@deviniti.com

NIP: 897-17-00-419 | Regon: 933044506 | Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sąd Rejestrowy: Sąd rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000223645

NIP: 897-17-00-419 | Regon: 933044506 | Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Sąd Rejestrowy: Sąd rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000223645