Scroll to top
en pl

Wdrożenie produktów Atlassian – case study


Tymoteusz Tomaszuk - 16 kwietnia 2019 - 0 comments

Charakterystyka firmy

Firma McComp działa na rynku w branży automatycznych rozwiązań dla biznesu. Spółka ta
pochwalić się może bogatym doświadczeniem – od ponad 20 lat świadczy usługi dla firm z
branży paliwowej, hotelarskiej, gastronomicznej oraz rekreacyjnej. Z ich usług skorzystało
już ponad 2500 stacji paliw, a także ponad 350 hoteli, restauracji i obiektów
sportowo-rekreacyjnych. Z uwagi na dużą różnorodność branż, poproszono nas o
konsultację w kwestii wdrożenia produktów Atlassiana, które pomogą firmie McComp w
następujących obszarach:
● zaimplementowanie procesu wsparcia swoich klientów (Help Desk),
● zwiększenie efektywności procesu wytwórczego oraz wsparcia,
● poprawa współpracy i przepływu informacji pomiędzy działem wsparcia i działami
wytwórczymi,
● propozycja rozwiązania odzwierciedlającego strukturę wspieranego przez McComp
rynku, wraz z panującymi na nim relacjami i zależnościami.

Cele wdrożenia produktów Atlassian

Głównym zadaniem naszego zespołu było wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta.
Wyróżniliśmy 8 głównych wymagań, które dotyczyły następujących aspektów wdrożenia:
1. Struktura – zaimplementowanie struktury operacyjnej wraz z relacjami pomiędzy
obiektami.
2. Import danych – import danych do utworzonej struktury z plików płaskich, z
uwzględnieniem zależności.
3. Umowy i produkty – wdrożenie struktury umów i produktów, wraz z relacją do
obiektów.
4. SLA – implementacja SLA w oparciu o obowiązujące umowy i posiadane produkty.
5. Priorytety – implementacja matrycy, na podstawie której priorytet jest obliczany
automatycznie.
6. Service Desk – instalacja i konfiguracja projektu Service Desk w Jira (kolejki, katalog
usług, notyfikacje, portal).
7. Automatyzacja – automatyczne tworzenie zgłoszeń w backlogu na podstawie
zgłoszenie w Service Desk, automatyczne przypisywanie, automatyczna tranzycja na
podstawie zlinkowanych zgłoszeń, bezpośrednia komunikacja pomiędzy działem
wytwórczym i klientem, bez angażowania osób trzecich.
8. Rejestrowany czas pracy – rejestrowanie czasu poświęconego na obsługę zgłoszeń
wraz z mechanizmem raportowania.

Plan działania

Zaczęliśmy od najbardziej podstawowej, a jednocześnie najważniejszej czynności – od
analizy wstępnych wymagań. W konsekwencji przygotowaliśmy 150 pytań, aby jak
najbardziej uszczegółowić wymagania klienta oraz przeprowadziliśmy jednodniowe
warsztaty wewnątrz firmy w celu poznania procesów biznesowych i wypracowania wspólnej
wizji rozwiązania. Zebrane informacje zostały poddane ponownej analizie, na podstawie
której opracowaliśmy rozwiązanie i wycenę. Następnie podzieliliśmy cały proces na 4 fazy, w
skład których wchodziła instalacja oraz 3 fazy wdrożeniowe. Kolejnymi etapami miały być
wdrożenie, testy i odbiór.

Problemy podczas wdrożenia

Podczas całego procesu napotkaliśmy trzy główne trudności. Pierwszą z nich był brak
standardowych rozwiązań w Jira, co utrudniło implementację wszystkich potrzebnych
funkcjonalności. W związku z tym konieczna była instalacja i konfiguracja rozszerzeń.
Dodatkowo zmiana wersji jednego z dodatków spowodowała zmianę w działaniu jednej z
używanych funkcjonalności. Ostatnią komplikacją były problemy wydajnościowe Jira na tle
sieciowym.

Użyte narzędzia Atlassian

Oprócz instalacji Jira Service Desk oraz Software wykorzystaliśmy rozszerzenia z poniższej
listy. Główną rolę odgrywał dodatek Insight – Asset Management for Jira oraz Tempo Timesheets.

Etapy wdrożenia produktów Atlassian

Pierwszym krokiem było zapoznanie się z obecnymi typami obiektów, relacjami oraz typami
danych w obiektach klienta:
Następnie przenieśliśmy typy obiektów do dodatku Insight:
W kolejnym kroku utworzyliśmy pomiędzy obiektami relacje, które następnie zostały
skategoryzowane:
Każdy typ obiektu otrzymał dedykowany zestaw atrybutów:

Realizacja importu

Kolejnym krokiem było zebranie danych o obiektach do plików płaskich i utworzenie
dedykowanych importów:
Każdy import posiadał unikalne mapowanie:

Realizacja automatyzacji

Dzięki rozszerzeniu Automation mogliśmy zaimplementować reguły, które pomogły
zwiększyć efektywność zespołów:
Dodatkowo, w celu automatyzacji wybranych procesów, wykorzystaliśmy moduł automation
wbudowany w projekcie Jira SD:

Efekty wdrożenia produktów Atlassian

1. Klient otrzymał nowoczesne narzędzie, dzięki któremu może zapewniać swoim
odbiorcom najwyższą jakość usług.
2. Narzędzie stanowi główny punkt kontaktu dla użytkowników.
3. Jira jest nie tylko narzędziem do zarządzania zgłoszeniami, ale także platformą do
zarządzania strukturą rynku, relacjami, odzwierciedlającą procesy oraz
raportować, np. czas pracy.
4. Narzędzie jest elastyczne pod kątem dalszego rozwoju.

Related posts