Bankowość i finanse

Innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla klienta w celu poszerzenia zakresu usług bankowych i finansowych

Case study image

o kliencie

Dostawca usług fintech


TryPay S.A. udostępnia cyfrowe usługi z obszaru fintech, m.in. odroczone płatności dla obszaru e-commerce, głównie w modelu B2B.

Głównym celem spółki jest wdrażanie usług opartych na danych pozyskanych dzięki otwartej bankowości. W następnej kolejności, TryPay planuje poddać wszystkie tradycyjne usługi bankowe transformacji cyfrowej i stworzyć spójny fintechowy ekosystem.

Wyzwanie

Pionierskie usługi w otwartej bankowości

W drugim kwartale 2020 roku firma TryPay, jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce, uzyskała zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usługi w ramach otwartej bankowości – AIS (Account Information Service). 

Usługa umożliwia uzyskanie dostępu do rachunku klienta prowadzonego w bankowości, co otwiera drogę do poszerzenia oferty w ramach branży cyfrowej. Skorzystać z niej mogą m.in. branże e-commerce, fintech, regtech czy legaltech. Spółka TryPay zdecydowała się wprowadzić na polski rynek płatności odroczone BNPL (Buy Now, Pay Later) dla przedsiębiorców. Innowacyjność tego projektu wiązała się z wyzwaniami na wielu obszarach. By zbudować usługi cyfrowe na podstawie otwartej bankowości i AIS, firma potrzebowała stabilnego i doświadczonego partnera z branży IT.

Case study icon

Główne wyzwania, z którymi wiąże się
wprowadzenie otwartej bankowości na rynek

Case study icon

zgodność z Dyrektywą PSD2 – wprowadzenie wysokiej jakości procedur systemów IT weryfikowanych przez KNF

Case study icon

stworzenie oddzielnej dokumentacji i środowisk testowych dla szeregu dostawców, biorących udział w procesie

Case study icon

podjęcie i utrzymanie kontaktu z każdym z banków, który umożliwia taką integrację

Case study icon

skalowalny zespół, który uruchomi produkcyjnie usługę TryPay już w 9 miesięcy od otrzymania licencji z KNF

rozwiązanie

Dedykowana aplikacja fintech


Aplikacja obecnie zintegrowana z 13 największymi polskimi bankami, umożliwiająca scoring klienta, a w przyszłości odroczenie spłaty, skierowana do przedsiębiorstw.

Z racji wysokich wymagań spółka zaangażowała specjalistów Deviniti w celu wdrożenia technologii. Firma zdecydowała się na współpracę z nami ze względu na nasze wieloletnie doświadczenie z klientami z sektora finansowego (banki, ubezpieczalnie, firmy leasingowe) oraz wcześniejsze projekty z wykorzystaniem integratora systemów e-commerce. Kolejną przewagą Deviniti były rozbudowane działy Cloud i DevOps oraz obecność konsultantów odpowiedzialnych za optymalny proces wytwarzania oprogramowania o specyficznych cechach takich jak: wysoki poziom bezpieczeństwa i duża liczba formalnych integracji.

Etapy prac nad aplikacją TryPay

Case study icon

Certyfikat oceny, scoringu i monitoringu końcowego użytkownika na podstawie danych uzyskanych z AIS

Case study icon

Proces odraczania płatności

Case study icon

Proces płatności w ratach i spłat zobowiązań

Case study icon

Monitoring – dostęp do historii transakcji rachunku we wskazanym czasie za zgodą klienta

Jak to zrobiliśmy?

Integracje i Machine Learning w akcji


Metodyka


Działaliśmy zgodnie z metodyką Agile. W prace nad pierwszym etapem zaangażowanych było 8 specjalistów z Deviniti.

W skład ekspertów pracujących nad aplikacją wchodzą: Architekt IT, Frontend Developer, Senior Full Stack Developer (2 osoby), Regular Full Stack Developer, Backend Developer (3 osoby) i Tester. 

Stos technologiczny

Development


Development dla MVP1 polegał na opracowaniu harmonogramu dla danych funkcjonalności, które były przygotowywane iteracyjnie.

Zespół zajął się developmentem kluczowego procesu tj. integracji z API banków oraz back office. Dużą część projektu zajęło przygotowanie integracji z bankami. Na potrzeby partnerów opracowaliśmy API o wysokiej przyjazności (plug&play), skalowalności i wydajności.

Profil klienta


Do zbudowania profilu klienta zastosowaliśmy autorskie klasyfikatory wykorzystujące uczenie maszynowe, analizę NLP oraz segmentację (klastrowanie) klientów.

Użycie podejścia opartego na uczeniu maszynowym pozwoliło nam zmniejszyć koszty utrzymania projektu, a także ograniczyć do zera ciągłe wsparcie analityków kredytowych. Trudności pierwszego etapu polegały na pełnej integracji z bankami, konieczności budowy modeli AI i statystycznej oraz integracji z zewnętrznymi źródłami danych, m.in. z Ministerstwem Finansów, CEIDG czy komercyjnymi wywiadowniami gospodarczymi. Zebranie profesjonalnego i doświadczonego zespołu oraz wsparcie się dużym poziomem automatyzacji, np. w obszarze testów i CI/CD pozwoliło na sprostanie tym wyzwaniom.

Ocena klienta


Oprócz profilu klienta, partnerom zewnętrznym przekazywany jest również scoring, w postaci wartości punktowej lub procentowej bądź jako klasa ryzyka.

Na podstawie punktacji, system partnera podejmuje decyzję o możliwości odroczonej płatności dla danego klienta, czy też “uruchomienia” produktu finansowego (np. kredytu lub pożyczki przez internet). Przedstawianie wyników i sposób wykonywania scoringu będzie dostosowany do partnera i jego wymogów.

UX/UI design aplikacji


Przeprowadziliśmy szereg warsztatów z klientem, by móc jak najlepiej zidentyfikować potrzeby biznesu.

Konsultacje pozwoliły naszemu zespołowi zdefiniować UX persony i określić długofalowe cele projektu. Wykonaliśmy również szczegółowe analizy produktowe, takie jak np. Lean Canvas. Na podstawie warsztatów, pozyskanych informacji i testów A/B, zostały wybrane kolory przewodnie zgodne z logo TryPay oraz powstało kilka wersji interfejsu produktu. Klient, po zaznajomieniu się z propozycjami, wybrał tę, która najbardziej mu odpowiadała.

Jak działa aplikacja?

Ułatwienie dla klienta i pracownika

Functionalities section image

Dane i ochrona

System TryPay działa w obrębie polskiej infrastruktury Orange Data Center. Nad przepływem danych czuwa szereg zabezpieczeń. System umożliwia klientom szybkie i wygodne skorzystanie z odroczonej płatności przez klienta.

Functionalities section image

Panel klienta

Po przejściu do koszyka, klient wybiera formę płatności: kartę płatniczą lub odroczoną płatność. Następuje weryfikacja niezbędnych danych. Gdy zostanie zakończona, klient zostanie przekierowany do opcji wyboru banku.

Functionalities section image

Panel boczny pracownika

System backoffice pozwala pracownikom TryPay sprawnie zarządzać procesem. Panel boczny umożliwia szybkie wyszukanie parametrów, np. operatorzy, banki czy partnerzy. Pracownik może przejrzeć alerty i znaleźć informacje wg tagów.

Functionalities section image

Panel zapytań pracownika

Panel zapytań ułatwia przeglądanie danych partnerów i klientów. Wprowadzając informacje w górnej belce, pracownik może łatwo wyszukać informacje.

Wyniki

Scoring kredytowy w kilka sekund

Dzięki naszej współpracy udało się zakończyć pierwszy, najtrudniejszy z trzech etapów zaplanowanych prac nad aplikacją. 

Mimo dużej złożoności projektu, zespół stworzył bezpieczny, skalowalny i wydajny system o zaawansowanej architekturze i wielu integracjach w 9 miesięcy. Nasz zespół podołał największemu w tym etapie wyzwaniu – zintegrowaliśmy TryPay z 13 bankami w oparciu o PolishAPI. Kolejnym osiągniętym celem jest udostępnienie maksymalnie skróconej ścieżki procesowej po stronie klienta końcowego. System jest intuicyjny i prosty w obsłudze, z przyjaznym interfejsem API (plug&play). Za sukces postrzegamy również udaną pełną automatyzację i obiektywność decyzji weryfikacyjnych. Warte podkreślenia są zerowe bezpośrednie koszty ręcznej weryfikacji przez analityków podczas scoringu kredytowego. Przekłada się to nie tylko na korzyści finansowe, ale również znaczne skrócenie procesu przyznawania kredytu – sama decyzja trwa kilka sekund dzięki automatyzacji procesu. 

Zakończenie pierwszego etapu prac nie oznacza końca współpracy TryPay i Deviniti.

Interdyscyplinarny zespół jest już w trakcie kolejnych prac: rozwijamy procesy biznesowe i analizę danych, przygotowujemy proces odraczania płatności i płatności ratalnych oraz spłat zobowiązań. Jesteśmy też w trakcie prac nad algorytmami AI – budujemy nowe modele i pozyskujemy dane z bieżących wdrożeń. Dodatkowo, wdrażamy już system u pierwszych klientów: jednego z największych polskich sklepów B2B oraz dostawców pożyczek internetowych.

referencje

Co mówi nasz klient?

Logo image
Femion Technology (spółka dominująca TryPay) dąży do zostania wiodącym dostawcą usług z obszaru Fintech w Europie. Ten cel nie byłby możliwy do zrealizowania bez wsparcia sprawnego software house, jakim jest Deviniti. Współpracę oceniamy bardzo pozytywnie, nie tylko pod kątem technologicznym, lecz również podczas całej ścieżki produktowej oraz przy wdrażaniu rozwiązań AI i innowacyjnych procesów. Deviniti okazało się być nie tylko software housem, ale przede wszystkim solution housem. Z takim partnerem czujemy się pewnie wychodząc z naszymi produktami za granicę.
Jarosław Olejarz
CEO, FEMION Technology S. A.
Logo image
Mocne umiejętności zespołu Deviniti pozwalają na znalezienie rozwiązań, gdy tylko pojawiają się jakiekolwiek problemy lub przeszkody. Łącząc siły z naszym zespołem, specjalizującym się w innowacjach FinTechowych, jesteśmy w stanie bardzo szybko budować nowe produkty i usługi dla naszych klientów.
Marcin Bednarski
Dyrektor ds. IT (CTO), FEMION Technology S. A.