Domowe ogrodnictwo

Aplikacja do zarządzania domowym ogrodem hydroponicznym.

Case study image

O kliencie

Dostawca systemów domowych ogrodów hydroponicznych


Verdeat Home Garden to producent i dystrybutor urządzenia Verdeat – domowego ogrodu hydroponicznego.

Urządzenie umożliwia uprawę ziół i warzyw w domu lub innym lokalu przez cały rok, zapewniając warunki identyczne z naturalnymi. Domowy ogród w znacznym stopniu automatyzuje czynności naświetlania i nawadniania roślin, co eliminuje konieczność ciągłego doglądania upraw.

Aplikacja mobilna Verdeat App umożliwia zdalne sterowanie ogrodem z dowolnego miejsca oraz stały nadzór nad stanem roślin. Dzięki temu kontakt z urządzeniem ogranicza się do okresowego uzupełniania wody i odżywki. System Verdeat sprawia, że użytkownik może cieszyć się świeżymi plonami kiełków, warzyw i ziół przez cały rok przy minimalnym wysiłku.

Wyzwanie

Zapewnienie stabilności, skalowalności i komunikacji

Dotychczasowa wersja Verdeat App stworzona przez inną firmę nie zapewniała stabilności, skalowalności ani komunikacji z innymi komponentami systemu.

Skuteczność systemu Verdeat gwarantują: aplikacja, urządzenie hydroponiczne i serwery zapewniające komunikację. Samodzielne urządzenie Verdeat wymagałoby doglądania. Rozwiązanie mobilne sprawia, że użytkownik może zdalnie kontrolować stan roślin. O potrzebie interwencji informują powiadomienia push. Firmie Verdeat Home Garden zależy na interakcji klientów z urządzeniem za pomocą aplikacji, czego nie realizowała poprzednia wersja systemu. Był on niestabilny z powodu niewłaściwej obsługi instancji serwerów, powodując ograniczenia komunikacji i skalowalności oraz problemy dot. rejestracji i aktualizacji.

Klienci firmy Verdeat Home Garden posiadali już inną wersję Verdeat App (której Deviniti nie tworzyło) i działające urządzenia Verdeat. Oznaczało to pracę z istniejącą bazą użytkowników, których przeprowadzaliśmy pomiędzy aplikacjami. Musieliśmy wdrażać też rozwiązanie na pracujących urządzeniach bez zakłóceń. Nasze zadania wykraczały poza pracę nad samą Verdeat App. Celem Deviniti stało się zapewnienie stabilności i skalowalności aplikacji, a także wygody użytkowania ogrodów hydroponicznych. Musieliśmy dokonać zmian w całym systemie Verdeat i przepisać aplikację z użyciem odpowiedniej technologii.

Case study icon

Główne obszary uwzględnione przy projektowaniu aplikacji mobilnej:

Case study icon

Zwiększenie możliwości systemu Verdeat dzięki wprowadzeniu bardziej nowoczesnej technologii

Case study icon

Zapewnienie stabilności i skalowalności aplikacji przez wdrożenie płynnego zarządzania przez serwery

Case study icon

Usprawnienie komunikacji użytkownika z urządzeniem w zakresie rejestracji, aktualizacji itp.

Rozwiązanie

Zbudowanie stabilnej aplikacji i usprawnienie systemu


Zbudowanie aplikacji mobilnej dla klienta wymagało dogłębnej analizy jego potrzeb i doświadczeń.

Największą rolę odegrał fakt, że klient posiadał wcześniej rozwiązanie mobilne. Wiedział on jak powinna funkcjonować aplikacja oraz urządzenie Verdeat w połączeniu z nią. Przeprowadziliśmy warsztaty, na których zebraliśmy wymagania klienta i użytkowników. Podczas realizacji projektu oparliśmy się również na designach od klienta.

W następnym kroku rozważaliśmy opcje dot. stabilności i skalowalności systemu Verdeat poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii i poprawę komunikacji z serwerami. Chcieliśmy też uzyskać możliwość pojedynczej autentykacji, aby użytkownicy nie rejestrowali się kilkukrotnie. Ostatecznie zaprezentowaliśmy klientowi nasze sugestie, które zostały przyjęte.

Zastosowaliśmy następujące rozwiązania w celu usprawnienia systemu Verdeat:

Case study icon

wykorzystaliśmy technologię wieloplatformową Flutter, która wpływa pozytywnie na jakość oprogramowania i umożliwia sprawne wprowadzanie modyfikacji

Case study icon

zagwarantowaliśmy stabilność aplikacji i komunikację pomiędzy komponentami systemu dzięki zmianie sposobu wymiany danych z serwerem na protokół WebSocket

Case study icon

zbudowaliśmy aplikację jednocześnie na platformy iOS i Android bez różnic wizualnych dzięki rozwiązaniu wieloplatformowemu Flutter

Case study icon

zapewniliśmy obsługę większej liczby instancji serwerów ogrodów hydroponicznych i wprowadziliśmy skalowalność poprzez wdrożenie load balancer na poziomie serwera

Case study icon

zastosowaliśmy integrację z Firebase Authentication, dzięki czemu użytkownicy tworzą konto tylko raz, a strona firmy i aplikacja mobilna korzystają z jednego serwera autoryzacyjnego

Case study icon

wdrożyliśmy logowanie za pomocą mediów społecznościowych oraz Apple ID przy użyciu Firebase Authentication

Case study icon

stworzyliśmy funkcję manualnego resetu urządzenia – można zresetować urządzenie za pomocą znajdującego się na nim przycisku

Case study icon

użyliśmy w aplikacji kolorów i stylów ze sklepu e-commerce firmy Verdeat Home Garden, wynikiem czego użytkownik może łatwiej odnaleźć się w aplikacji

Jak to zrobiliśmy?

Ulepszenie i integracja komponentów systemu


Członkowie zespołu pracowali przy serwerze aplikacji mobilnej, serwerze ogrodu domowego, load balancerze i zmianach w oprogramowaniu urządzenia końcowego. Czuwający nad przedsięwzięciem Project Manager pełnił też rolę testera z uwagi na zainteresowania i wiedzę dot. tego rodzaju oprogramowania.

W ten projekt zaangażowaliśmy zespół składający się z 7 osób

Case study icon

3 Mobile Developerów

Case study icon

2 Backend Developerów

Case study icon

1 Specjalisty ds. technologii Flutter

Case study icon

1 Project Managera

Metodyka


Podczas realizacji projektu dla firmy Verdeat Home Garden posłużyliśmy się podejściem iteracyjnym. Umożliwiło to skuteczne śledzenie przebiegu zadań. Z racji tego, że od początku znaliśmy koncepcję projektu (którą wniósł klient), mogliśmy rozpisać poszczególne plany i sprinty.

Duże znaczenie miało również bezpośrednie zaangażowanie klienta. Przedstawiciele firmy Verdeat Home Garden byli zapraszani na spotkania daily, na których mogli zapoznać się z postępami oraz przekazać sugestie dot. aplikacji.

Platforma


Chcieliśmy, aby aplikacja działała jednocześnie na kilku platformach mobilnych bez różnic wizualnych. Dlatego wykorzystaliśmy wieloplatformowe rozwiązanie Flutter. Jest to obecnie wiodąca technologia w Deviniti – mamy duży zespół specjalistów mobilnych pracujących w Dart, języku programowania technologii Flutter.

Zaletą tego języka jest możliwość stworzenia jednego kodu, który można łatwo dopasować do platform Android oraz iOS. Mamy ogromne doświadczenie związane z narzędziem Flutter, ponieważ pracujemy z nim niemal od początku jego istnienia. Aplikacje mobilne stworzone z jego użyciem są wysokiej jakości. Dzięki temu mogliśmy szybko wdrożyć Verdeat App na obie platformy mobilne jednocześnie.

Stos technologiczny

Flutter
Kotlin

Development


Prace obejmowały 5 kluczowych komponentów sytemu: aplikacja mobilna, serwer aplikacji mobilnej, serwer urządzenia hydroponicznego, load balancer, urządzenie hydroponiczne. Zakres projektu systemu Verdeat był określony już na początku, szczególnie w dziedzinie analiz i design (klient przedstawił na wstępie projektu wypracowane UI oraz UX).

Programiści pracowali z użyciem podejścia iteracyjnego, a klient był na bieżąco informowany o kolejnych etapach realizacji projektu. Dzięki takiemu modelowi współpracy firmy Deviniti i Verdeat Home Garden mogły regularnie kontrolować przebieg projektu i realizację założonych celów.

Testy


Z racji wykorzystania technologii Flutter, mieliśmy możliwość testowania dwóch wariantów aplikacji mobilnej jednocześnie. Po zakończeniu testów, aplikacja mogła już funkcjonować na systemach Android oraz iOS. Nasze testy prowadzone były równolegle z działaniami firmy Verdeat Home Garden, która w tym czasie realizowała testy aplikacji typu family and friends. Gdy zakończyliśmy pomyślnie etap testowania i uzyskaliśmy akceptację klienta, mogliśmy przejść do etapu wdrożenia.

Wdrożenie


Z uwagi na istniejącą bazę użytkowników, wdrożenie obejmowało kilka etapów: 1. migracja użytkowników i zbudowanie stabilnej bazy danych; 2. aktualizacja oprogramowania na działających urządzeniach Verdeat, (to było wymagające przedsięwzięcie); 3. przeprowadzenie testów oprogramowania na urządzeniach; 4. poinformowanie użytkowników o aktualizacji.

Aplikacja została przekazana w sierpniu 2021 r. Elementem odbioru był film pokazujący jej działanie. Pierwotna wersja nie miała dostępu do platformy iOS, więc wdrożenie na obu platformach to duży krok dla firmy Verdeat Home Garden. Obecnie rozwiązanie jest ogólnodostępne w Google Play i Apple Store.

Firma Deviniti zapewnia stałe wsparcie w zakresie poprawności funkcjonowania systemu Verdeat.

Jak działa aplikacja?

Automatyzacja procesu uprawy roślin


System Verdeat umożliwia niemal całkowitą automatyzację procesu uprawy roślin w domu. Sama aplikacja mobilna zapewnia zdalne sterowanie jednym lub nawet kilkoma urządzeniami Verdeat. Mamy tutaj opcję automatycznego działania oraz ręcznej regulacji warunków w obrębie ogrodu domowego.

 • Case study image

  Kontrola stanu roślin

  • przekazywanie informacji o poziomie wody w urządzeniu
  • wysyłanie powiadomień typu push, gdy konieczne jest uzupełnienie wody

 • Case study image

  Kontrola podlewania

  • ustawienie liczby podlewań w ciągu doby w trybie ręcznym
  • ustawienie intensywności podlewania w trybie ręcznym
  • silent mode (ustawienie okresu, w którym rośliny nie są podlewane) w trybie automatycznym

 • Case study image

  Kontrola naświetlania

  • włączanie i wyłączanie naświetlania w trybie ręcznym
  • ustawienia intensywności naświetlania w trybie ręcznym
  • ustawianie włączania i wyłączania naświetlania w aplikacji w trybie automatycznym
  • ustawienie czujnika światła (zmniejszanie intensywności naświetlania, gdy urządzenie znajdzie się w pełnym słońcu) w trybie automatycznym

 • Case study image

  Funkcje dot. konfiguracji i wsparcia

  • możliwość kontaktu e-mail z obsługą klienta poprzez aplikację
  • możliwość usunięcia urządzenia z aplikacji
  • zmiana nazwy urządzenia
  • logowanie poprzez media społecznościowe oraz Apple ID

Wyniki

Przejrzysta aplikacja i niezawodny system

Aplikacja spełniła założenia dot. stabilności, skalowalności i wygody. Dzięki Flutter zwiększyliśmy jakość przejrzystość aplikacji. Wygląda ona identycznie na Android oraz iOS. Ponadto Verdeat App przypomina układem i grafiką stronę internetową, co wpływa na intuicyjność.

Wprowadziliśmy też zmiany systemu Verdeat, np. load balancer, umożliwiający obsługę większej liczby instancji serwerów. Oznacza to dystrybucję danych z aplikacji w obrębie serwerów i zapobieganie ich przeładowaniu. Zastosowaliśmy też protokół WebSocket w celu uproszczenia komunikacji i szybszego diagnozowania błędów. Ponadto wdrożyliśmy Firebase Authenticationreset manualny. FA zapewnia jednorazową rejestrację, płynną obsługę konta i dodatkowe możliwości dot. logowania. Ponadto użytkownik może zresetować urządzenie za pomocą przycisku.

Podsumowując, udało nam się przebudować system Verdeat, zapewniając jego stabilność, skalowalność i wygodę. Zadanie to było wymagające z uwagi na narzucony sposób funkcjonowania systemu i istniejącą bazę użytkowników. Firma Deviniti przepisała aplikację i wdrożyła zmiany w zakresie systemu Verdeat i aktualizacji działających urządzeń. Klienci firmy Verdeat Home Garden mogą wreszcie cieszyć się sprawnie działającym systemem.

referencje

Co mówi nasz klient?

Logo image
Dostarczona aplikacja działa bezbłędnie, a firma Deviniti usunęła wszelkie problemy pojawiające się na etapie testowania. Ustanowili oni sprawną współpracę za pośrednictwem wyznaczonego Project Managera, który dbał o to, aby wszyscy byli na bieżąco. Zespół projektowy wyróżnia się wiedzą, umiejętnościami i profesjonalizmem.
Małgorzata Śmigielska
Marketing & Sales Manager w Verdeat Home Garden

Skontaktuj się z nami

Też chcesz osiągnąć z nami takie rezultaty?


Napisz do nas

Porozmawiaj z konsultantką

Consultant image

Kara Herbut

Head of Business Development | Application Development

Nasz zespół pozostaje do Twojej dyspozycji w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!