Strategia Społecznej Odpowiedzialności Deviniti

Działania CSR są dla nas bardzo istotne. Naszą strategię społecznej odpowiedzialności, która działa pod hasłem Deviniti Cares, realizujemy przez cały rok.

Hero image

Dowiedz się więcej

CSR w Deviniti


Nasze działania CSR opieramy na czterech fundamentach. Na czym skupiamy się w ramach każdego z nich?

Benefit icon

Zielony CSR

Warsztaty edukacyjne, kampanie informacyjne, reguły ekologicznego prowadzenia biura, promowanie ekologicznych zachowań pracowników.

Benefit icon

Wolontariat pracowniczy

Uczestnictwo pracowników w inicjatywach na rzecz organizacji pozarządowych i ogólnokrajowych akcji społeczno-charytatywnych oraz projekty inicjowane przez pracowników.

Benefit icon

Wellbeing

Organizacje zbiórki krwi, kampanie informacyjne, opieka nad pracownikami, zdrowie psychiczne, Work-Life Balance.

Benefit icon

Działania charytatywne

Zbiórki charytatywne, wsparcie organizacji pozarządowych i lokalnych inicjatyw społecznych, współpraca z lokalnymi organizacjami i firmami.

W ramach Deviniti Cares skupiamy się na pomocy zgodnej z naszymi wartościami

Case study icon

Zaufanie: tworzymy firmę, której zależy na środowisku i drugim człowieku. Firmę, której można zaufać i miec pewność, że jej projekty są etyczne.

Case study icon

Wolność: zarówno pracownicy jak i klienci wybierają to, co chcą. Różnimy się jako ludzie i to jest ok. Nasze projekty są wolne od polityki, religii, poglądów.

Case study icon

Współodpowiedzialność: budujemy zaangażowanie i odpowiedzialność społeczną. Oddajemy decyzyjność w ręce ludzi.

Case study icon

Teamwork: wspólne pomaganie integruje. Razem możemy więcej.

Case study icon

Pasja i rozwój: kreatywne formy działań w celach charytatywnych (np. ręczna, samodzielna produkcja sztuki przeznaczonej na sprzedaż, z której cały zysk zostaje przeznaczony na wybrany cel charytatywny).

Case study icon

Partnerstwo: jesteśmy partnerami organizacji pozarządowych, wspieramy ogólnopolskie fundacje oraz lokalne przedsięwzięcia (np. adopcja całego gatunku pand małych z wrocławskiego ZOO).

Liczy się pomoc


0
działania CSR w 2022 roku
0
postawionych uli dla pszczół
0
% finansowania platformy Mindgram dla zdrowia psychicznego pracowników
0
potrzebujących rodzin otrzymało od nas wsparcie pod koniec 2022 roku

Na ekranie

Zobacz, jak pomagamy

nasze ulubione akcje

Kosmiczna radość z pomagania


 • Case study image

  Darowizna dla fundacji Las Na Zawsze i sadzenie lasu przez naszych pracowników

  W ramach ogólnoświatowego wydarzenia organizowanego przez Deviniti, Jira Day Remote Edition 2021, za każdego uczestnika biorącego czynny udział w prelekcjach przekazaliśmy darowiznę dla fundacji Las Na Zawsze. Dzięki nam powstało 3000mzupełnie nowego lasu, a nasi pracownicy pomogli sadzić drzewa, krzewy i ściółkę. Fundacja Las Na Zawsze dba o to, aby lasy powstawały na ziemi, która ma na zawsze pozostać obszarem leśnym.

 • Case study image

  Budowa budek lęgowych dla ptaków

  Dajemy schronienie ptasim sąsiadom, którzy zamieszkują zielone tereny wokół biura Deviniti, znajdującego się nieopodal Parku Południowego we Wrocławiu. Nasi pracownicy zbudowali i zamontowali budki lęgowe dla ptaków w bliskiej okolicy.

 • Case study image

  Adopcja pand małych z wrocławskiego ZOO

  Pandy małe to gatunek zagrożony wyginięciem, wpisany na czerwoną listę IUCN. Ilość pand, które zamieszkują głównie południowe Chiny i Indie wciąż spada. Wrocławskie ZOO postanowiło dać im nowy dom, a my symbolicznie adoptowaliśmy cały gatunek, wspierając utrzymanie pand małych w ogrodzie zoologicznym. Wierzymy, że nasza pomoc przyczyni się do ochrony gatunku.

 • Case study image

  Jesteśmy partnerem technologicznym Biegu Firmowego

  Biegamy już od pierwszej edycji Biegu Firmowego, a od czterech lat mamy status Partnera Technologicznego inicjatywy. To stały element kalendarza naszej firmy, a reprezentacja pracowników Deviniti w biegu jest naprawdę liczna! Stworzyliśmy także od podstaw cały serwis, który służy do rejestracji użytkowników, zarządzania drużynami, projektowania koszulek i nie tylko.