Scroll to top
en pl

3 zasady zgodności z DevOps


Radoslaw Kosiec - 13 grudnia 2017 - 0 comments

Pamiętasz czasy, w których produkt był wydawany i aktualizowany kwartalnie? Dzięki metodyce DevOps te dni minęły bezpowrotnie, a firmy są w stanie wydawać oprogramowanie w sposób ciągły.

Proces wdrożenia i rozwoju został ulepszony, a dzięki automatyzacji i całkowitej zmianie kultury biznesowej produkty są bardziej wartościowe i szybciej wprowadzane na rynek.

Czasami jednak istnieją rozbieżności między praktycznym zastosowaniem DevOps, a jego teoretycznymi założeniami. W niektórych przypadkach DevOps jest używany dopiero w późnym etapie procesu rozwoju lub gdy firma zaczyna napotykać problemy związane z wydaniem produktu na rynek. W innych przypadkach przedsiębiorstwa toczą wewnętrzną walkę, próbując wdrożyć DevOps do ich dotychczasowej infrastruktury.

Można uniknąć tych wszystkich problemów. Wystarczy znać 3 podstawowe reguły skutecznego użycia DevOps.

1. NIE ZWLEKAJ Z AUTOMATYZACJĄ

Stosowanie automatyzacji i testowania od samego początku jest kluczem do sukcesu. Bardzo często młode firmy spieszą się z wprowadzeniem swojego produktu do sprzedaży. Gdy system działa poprawnie, początkujące przedsiębiorstwa wstrzymują się z automatyzacją procesu. Ruch ten może być skuteczny doraźnie (w przypadku, gdy istnieje potrzeba wypuszczenia produktu na rynek za wszelką cenę), jednak w przyszłości może być katastrofalny w skutkach.

Jeśli produkt zostanie uznany za sukces i jest gotowy do skalowania, słabe fundamenty kodu mogą opóźnić proces automatyzacji na tyle, że firma straci dotychczasowych klientów, którzy w dużym stopniu przyczynili się do sukcesu produktu. Przedsiębiorstwa, które nie stoją na straży tej zasady, często poświęcają tysiące godzin ludzkiej pracy i niezliczone kwoty pieniędzy, aby naprawić złe podstawy kodu.

Kolejną praktyką, z której od samego początku korzysta zbyt mało firm, jest Test-Driven Development. Testowanie oprogramowania nie jest przyjemne, ale dobrym nawykiem jest robienie tego od samego początku. Spędź więcej czasu na pracy u podstaw – zapewnij swojemu projektowi szczęśliwe zakończenie.

2. SPORZĄDŹ PLAN AUTOMATYZACJI PROCESÓW

Użycie stosu DevOps pozwala na automatyzację procesów, które często prowadzone są manualnie. Stos ten składa się z wielu narzędzi do automatyzacji i wykorzystuje specjalistyczne rozwiązania, co ułatwia poszczególne kroki developmentu.

Czasochłonne zadania mogą być wykonywane przez prostą sztuczną inteligencję. Programiści są zwolnieni z obowiązku tworzenia i kontrolowania początkowego kodu źródłowego, automatyzacji testów w celu usprawnienia continuous integration, przechowywania i zarządzania binariami oraz przenoszenia danych w celu przyspieszenia continuous deployment.

Dobór odpowiedniego narzędzia pozwala znacznie usprawnić modyfikację oprogramowania – reszta pozostaje w rękach programistów.

3. NIE BÓJ SIĘ NOWOŚCI

Firma stosująca DevOps, która nie posiada CIO lub inżyniera VP jest jak pociąg bez konduktora. Przejście na metodykę DevOps to bardzo intensywny proces wymagający osoby, która nie boi się się wprowadzania zmian mogących wstrząsnąć organizacją.

DevOps jest dla organizacji niczym zderzenie z inną kulturą, z którą trzeba się wprawnie zasymilować. Dobry CIO musi być wyposażony w wiedzę, a nad tym programiści i zespoły administratorów muszą pracować wspólnie. Wymaga to decentralizacji i usunięcia hierarchizacji, aby umożliwić programistom tworzenie kreatywnych i wysoce efektywnych zespołów.

Podczas gdy niektóre firmy mogą zdecydować się na wprowadzenie wszystkich zmian jednocześnie, możliwe jest również wprowadzanie ich krok po kroku. Start-upy to niewielkie przedsiębiorstwa – dzięki temu w łatwy i zwinny sposób mogą cofnąć się do “początku” i wprowadzić zmiany.

Kluczem do sukcesu jest wprowadzenie stosu DevOps do firmy w odpowiedni sposób – rezultaty tego zabiegu na pewno będą zauważalne.

Powyższy tekst jest tłumaczeniem artykułu napisanego przez Yaniv Yehuda, aby uzyskać dostęp do oryginalnej wersji posta kliknij tutaj.

Related posts