Scroll to top
en pl

Co nowego w GitLab 11.10


Radoslaw Kosiec - 8 maja 2019 - 0 comments

Dostęp do widoku wszystkich potoków z jednego miejsca

GitLab kontynuuje dodawanie funkcji zapewniających widoczność cyklu życia DevOps. W nowej wersji ulepszono dashboard operacyjny, który został wzbogacony o funkcję zapewniającą wgląd do statusu potoku.

Jest to przydatne nawet podczas przeglądania potoku pojedynczego projektu, ale szczególnie ważne może być w przypadku używania potoków wieloprojektowych. Są one często wykorzystywane w architekturze mikroserwisów, w której występuje konieczność uruchomienia potoku w celu przetestowania i wdrożenia kodu umieszczonego w różnych repozytoriach.
Teraz możesz błyskawicznie przejrzeć widoczność wszystkich potoków w dashboardzie operacyjnym, bez względu na to gdzie są uruchomione.

Potoki zamiast zwykłego mergowania

Z biegiem czasu branche (gałęzie projektu) źródłowe i docelowe mogą różnić się od siebie coraz bardziej, co ostatecznie może skutkować tym, że oba potoki – źródłowy i docelowy – zakończą się sukcesem, ale potok dla brancha po zmergowaniu zakończy się niepowodzeniem.

Najnowsza wersja GitLab’a pozwala aktualnie uruchomić potoki i zestawić tymczasowe środowisko podglądowe w celu weryfikacji aplikacji przed jej wdrożeniem. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy dostęp do podglądu wyników prowadzonych zmian przed finalnym wdrożeniem na środowisko docelowe. Taka możliwość pozwala błyskawicznie wychwycić wszystkie błędy i wstrzymać proces mergowania bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w branchach.

Ulepszona współpraca

GitLab 11.10 zapewnia jeszcze więcej funkcji upraszczających współpracę i workflow programistów. W poprzedniej wersji GitLab wprowadził sugestie dotyczące merge request. Dzięki temu recenzent może zasugerować zmianę bezpośrednio w merge request, który można łatwo zatwierdzić z poziomu interface’u wątku. Teraz możesz zasugerować zmianę wielu wierszy (multi-line change) poprzez określenie linii do usunięcia i wprowadzenie wielu dodatkowych linii.

Więcej funkcji GitLab

W tej aktualizacji dostępnych jest także wiele innych funkcji, takich jak: etykiety z określonym zakresem, czyszczenie rejestru kontenerów, modularny skrypt dla usługi Auto DevOps i możliwość zakupu dodatkowych minut w Ci Runner.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej to zapraszamy do kontaktu.

Related posts