Scroll to top
en pl

Hansoft Agile Planning Tool – narzędzie dla produktywnych zespołów


Radoslaw Kosiec - 17 maja 2019 - 0 comments

Perforce Hansoft to narzędzie klasy enterprise do pracy w systemie Agile. Pomaga pracować szybciej, mądrzej oraz wydajniej. Narzędzie jest proste w obsłudze – umożliwia wszystkim członkom zespołu dzielenie się uwagami i spostrzeżeniami tak, aby wspólnie dostarczyć lepszy produkt.

Szybsze planowanie

Hansoft jest 10-100x szybszy niż podobne narzędzia. Natywna aplikacja na Windows, OS X i Linux pozwala na zbiorcze aktualizacje zadań i redukuje zbędne operacje na zadaniach. Możesz szybko zmieniać atrybuty i workflow. Zespoły, które zaczęły używać Hansoft, podniosły swoją wydajność planowania o 20%.

Wsparcie dla Agile, Waterfall i metodyk hybrydowych

Zespoły mogą korzystać z ulubionych metod zarządzania projektami: Scrum, Gantt, Kanban, Waterfall, SAFe i innych. Na przykład diagram Gantt’a może być wykorzystany przez zespół grafików, sprinty będą wygodniejsze do planowania pracy dla programistów, a tablice Kanban można wykorzystać również do wizualizacji i optymalizacji workflow. Nie ma ograniczeń.

Pojedynczy, ale skalowalny backlog

Znaj swój zakres zadań i zapobiegaj nieporozumieniom. Sprecyzuj oczekiwania, ustal priorytety, oszacuj czas i nadaj jakiekolwiek inne dowolne atrybuty produktom, które dostarczasz. Wszyscy pracują na jednym backlogu, który się skaluje.

Wgląd w projekt dla wyznaczonych użytkowników

Zespoły mogą śledzić swoje zadania, a managerowie mogą śledzić postępy w pracy swoich zespołów. Decydenci otrzymują dynamiczne raporty i analizy, które ułatwią im podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym – od ogólnego widoku do najdrobniejszych szczegółów projektu. Ewentualne problemy są widoczne bardzo wcześnie, więc można je rozwiązać zanim opóźnią pracę. Po co naprawiać, jeśli można ulepszać?

Intuicyjny interface

Wskaż i kliknij. Przeciągnij i upuść. Spójrz i podejmij decyzję. Zaawansowana technologia, ale wyposażona w intuicyjny interface pozwoli od razu rozpocząć pracę projektową. Wraz z oswojeniem się z oprogramowaniem, Twój zespół będzie miał swobodę w jego dostosowaniu tak, aby praca była jeszcze bardziej wydajna, a workflow i procesy stawały się prostsze.

Łączenie zespołów

Dzięki wbudowanemu kanałowi informacyjnemu, pracownicy mogą się szybko komunikować, aby sprawnie podejmować ważne decyzje. Mniej straconego czasu na maile i spotkania to więcej czasu poświęconego na pracę nad produktem.

Śledzenie tego, co ważne

Publikuj graficzne wykresy pozostałej do wykonania pracy, przypisuj epiki do user stories i programy do portfolio – zyskaj pełny przegląd na wszystkich poziomach całego cyklu życia produktu. Dzięki funkcji zarządzania zasobami i portfolio możesz mierzyć i śledzić  te dane, które mają największy wpływ na projekt, m.in.: postęp prac, czas, zakres, potrzebne i użyte zasoby.

Czy chcesz uzyskać więcej informacji o narzędziu Hansoft? Napisz do nas – nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania!

Related posts