Scroll to top
en pl

Perforce Helix w GameDev – Viking Potatoes


Radoslaw Kosiec - 5 czerwca 2019 - 0 comments

Viking Potatoes

“Dzięki wykorzystaniu Perforce Helix, artyści i projektanci mają dużą swobodę, mogą szybko i łatwo modyfikować assety oraz dodawać je z powrotem do projektu. Pełna, głęboka integracja Perforce Helix z naszym edytorem pozwala zaś na szybkie zintegrowanie zmian w projekcie i daje natychmiastowy, niemal bezobsługowy dostęp do zmian całemu zespołowi.”

Podstawowe informacje o firmie Viking Potatoes Sp. Z.O.O.

 • Niezależne polskie studio produkujące gry komputerowe.
 • Przygotowują wydanie gry “8Suns”.
 • Pracują nad rozbudową własnego silnika do gier – “Barok”.
 • Utalentowany zespół, którego rdzeń stanowią użytkownicy nie-techniczni – w tym artyści i muzycy.

Przygotowując się do wypuszczenia na rynek gry, współzałożyciele studia Konrad Krawczuk – Project Manager i Kamil Nowakowski – Engine Programmer, zrozumieli, że artyści, muzycy i programiści w taki sam sposób powinni móc komunikować się i dzielić assetami, aby ich gra “8Suns” mogła zostać pokazana światu. W tak dynamicznie rozwijającym się zespole brakowało sposobu na możliwie najmniej skomplikowane współdzielenie całości projektu.

Główne problemy

Przed migracją do Perforce Helix Versioning Engine, w Viking Potatoes rozważano użycie własnego rozwiązania do wersjonowania kodu oprogramowania i wszelkich plików cyfrowych. Analizy potrzeb co do niezbędnych narzędzi wskazywały jednak, że ilość czasu poświęcona na wdrożenie takiego rozwiązania mogłaby zdecydowanie przewyższać korzyści. Od systemu, w którym workflow mógłby być najbardziej płynny, zespół Viking Potatoes wymagał:

 • ułatwiania współpracy w zakresie współdzielenia produktów ich pracy twórczej (grafiki, audio-video, tekstur, kodu oprogramowania) pomiędzy projektantami i programistami,
 • zwiększenia łatwości obsługi systemu wersjonowania map będących składowymi poziomów w grze 8Suns dla użytkowników nie-technicznych,
 • przechowywania wielu wersji dużych plików binarnych,
 • synchronizowania i scalania plików,
 • eliminacji problemów wynikających z opóźnień serwerowych (czas synchronizacji plików na serwerze).

Szybkość, łatwość użycia oraz jakość to kluczowe wytyczne dotyczące ogółu działań zespołu. Dążenie zespołu do pozostania konkurencyjnym w działaniach skłoniło organizację do korzystania z najlepszych praktyk agile. Zgodnie z tym podejściem Perforce wspiera działania skoncentrowane na uzyskiwaniu efektów możliwie jak najszybciej.

Założyciele Viking Potatoes uświadomili sobie, że do rozwiązania tych problemów i sprostania ich potrzebom niezbędny będzie sprawdzony system wersjonowania zasobów cyfrowych.

Dlaczego Perforce?

 • Wspiera najlepsze praktyki podejścia Agile.
 • Posiada niezawodny, zorganizowany workflow.
 • Umożliwia użytkownikom o różnym stopniu umiejętności technicznych automatyczne scalanie plików, przesyłanie ich oraz sprawdzanie wewnątrz projektu.
 • Bezawaryjnie obsługuje duże pliki binarne i duże repozytoria, a przy tym przede wszystkim też świetnie radzi sobie z zarządzaniem zmianami kodu oprogramowania.

“98% plików w grze stanowią pliki binarne, więc potrzebowaliśmy platformy wersjonowania, która mogłaby wersjonować także tego typu pliki. Inne platformy po prostu nie radzą sobie z takimi plikami – w rezultacie w trakcie testów często występowały niepożądane efekty. Decydując się na integrację i omawiając to zagadnienie wewnątrz zespołu poszukiwaliśmy też rozwiązania dającego się zintegrować z naszym silnikiem w sposób możliwie jak najbardziej elastyczny.” – mówi Kamil Nowakowski.

Konrad Krawczuk Project Manager i współzałożyciel Studia zauważa – „Stanęliśmy przed wyzwaniem dostarczenia do zespołu rozwiązania, które jednocześnie będzie zaspakajać potrzeby programistów inżynierów i artystów wchodzących w skład zespołu. Zdając sobie sprawę z różnego stanu wiedzy i umiejętności technicznych w ramach zespołu, pragnęliśmy osiągnąć taki poziom integracji Perforce z Barokiem, który dawałby możliwość propagacji zmian w projekcie przy jak najmniejszym nakładzie pracy. Obecny poziom integracji Perforce i Barok jest dla nas satysfakcjonujący, a działania w tym zakresie ograniczają się do kliknięcia guzika „Pobierz” lub „Wyślij zmiany”. Daje nam to możliwość koncentracji na działaniach związanych bezpośrednio z pracą twórczą.

Deviniti, jako Partner firmy Perforce w Europie, stara się aktywnie wspierać zespół Viking Potatoes we wdrażaniu rozwiązań do kontroli wersji cyfrowych zasobów. 

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o możliwościach i potencjalnych zastosowaniach Perforce – skontaktuj się z nami!

Related posts