Kultura feedbacku w procesie rekrutacji w Deviniti

W Deviniti, proces rekrutacji to nie tylko spotkanie z ludźmi, ale też ciągłe dążenie do doskonałości poprzez kulturę feedbacku. Oto jak wykorzystujemy opinie, aby doskonalić się i zapewnić najlepsze doświadczenie dla kandydatów.

Gdy kandydat przekroczy próg naszego Software Home, wchodzi w interakcję z kulturą, która szanuje każdy głos. Rekrutacja jest okazją do poznania różnych perspektyw i budowania wzajemnego zrozumienia.

Tworzenie i Odbieranie Feedbacku na Wielu Poziomach

W Deviniti nie tylko szanujemy gotowość kandydatów do dołączenia do naszego zespołu, ale również chcemy, aby byli aktywnymi uczestnikami w procesie feedbackowania. Dążymy do tego, by nasze procesy były dostosowane do realnych potrzeb kandydatów oraz hiring managerów, a nie oparte jedynie na wyobrażeniach.

Feedback: Klucz do Budowania Relacji

Dla nas ważne jest, by udział w procesie rekrutacyjnym był korzystny dla obu stron. Każda interakcja z kandydatem kończy się spersonalizowanym feedbackiem. Chcemy, aby wiedział, że doceniamy jego czas, zaangażowanie i gotowość do prezentacji swoich umiejętności. Nasza odpowiedź jest więc nie tylko wyrazem wdzięczności, ale także konkretną, szczegółową informacją zwrotną.

Astronauci wymieniajÄ…cy siÄ™ feedbackiem w procesie rekrutacji

Wskaźnik Zadowolenia Kandydatów: Rola Ankiety NPS w Procesie Rekrutacyjnym

Rekrutacja jest jednym z najbardziej kluczowych procesów w każdej firmie. Kiedy skupiamy się na zdobyciu najlepszych talentów na rynku, to, jak postrzegają nas kandydaci, może decydować o sukcesie lub porażce. To nie tylko nasz sposób oceny kandydatów, ale i ich sposób oceny nas. 

Kandydaci są nie tylko beneficjentami procesu rekrutacji, ale również jego kluczowymi obserwatorami. Przesyłając ankietę na zakończenie procesu rekrutacji, zbieramy opinie na temat różnych aspektów, takich jak spójność informacji, atmosfera podczas rozmów i spotkań, profesjonalizm rekruterów czy też czas trwania całego procesu. To pozycja win-win: kandydaci czują, że ich głos ma znaczenie, a my zyskujemy wartościowe wskazówki, jak poprawić candidate experience.

Wskaźnik NPS w rekrutacji 

NPS, czyli Net Promoter Score, to wskaźnik pokazujący, jak bardzo kandydaci są skłonni polecić innym aplikowanie do Deviniti. Wśród respondentów możemy wyłonić promotorów, osoby pasywne i krytyków. To właśnie od krytyków, często najbardziej otwartych na dzielenie się opinią, czerpiemy najwięcej wiedzy. Monitorowanie tego wskaźnika daje nam jasny obraz ogólnego poziomu zadowolenia kandydatów.

Mimo że wskaźnik NPS dostarcza nam ogólnego obrazu, to właśnie odpowiedzi na pytania otwarte wskazują nam dokładnie, gdzie leżą potencjalne problemy i jak je naprawić. Kandydaci często zwracają uwagę na kwestie, które mogłyby umknąć rekruterom z ich perspektywy.

Reakcja na feedback i dalsze działania 

W naszym Software Home dbamy o to, aby nie tylko zbierać, ale i reagować na feedback od kandydatów. Obserwując wyniki ankiet na bieżąco, mamy możliwość wprowadzenia zmian nawet w trakcie trwania danej rekrutacji. Co więcej, raz na kwartał dzielimy się wynikami z zespołem HR oraz z hiring managerami, budując świadomość o rzeczywistym odbiorze naszych działań przez kandydatów.

Review rekrutacyjne

Zakończenie rekrutacji z zatrudnieniem to przyjemny i satysfakcjonujący moment dla wszystkich osób zaangażowanych w proces rekrutacji. Nie ma dwóch takich samych spotkań. Zmieniają się stanowiska, kandydaci, hiring managerowie, zatem i my jako rekruterzy chcemy być uważni na tą zmienność i móc się w niej odnaleźć.

Z potrzeby chęci zapamiętania wszystkich cennych doświadczeń, narodziło się review rekrutacyjne. Jest to spotkanie lidera zespołu rekrutacji z rekruterem odpowiedzialnym za proces. To czas na zatrzymanie się i refleksję. Analizę wszystkiego, co wydarzyło się w trakcie procesu i wyciągnięcie wniosków. Jest to również moment na docenienie całego wysiłku włożonego w rekrutację.

Dobre praktyki oraz lessons learned zapisane podczas review są oparte o wskaźniki rekrutacji (np. czas trwania, liczba rekomendacji do lidera vs liczba spotkań rekrutacyjnych) oraz perspektywę rekrutera. Dzięki notatkom kolejna osoba przejmująca proces ma szansę skorzystać ze doświadczenia swoich poprzedników. 

Feedback w procesie rekrutacji, dwóch astronautów podczas rekrutacji wymienia się feedbackiem

Feedback z Hiring Managerem

W świecie rekrutacji, pracownicy działu HR stoją na pierwszej linii. Doskonale rozumieją procesy, wyzwania i potrzeby, ale co z tymi, którzy działają poza obszarem HR? 

Hiring managerowie stanowią integralną część procesu rekrutacji, ale ich perspektywa jest inna. Aby zrozumieć te różnice i zapewnić efektywną współpracę, w Deviniti wprowadziliśmy ankietę feedbackową dla hiring managerów po zakończonym procesie rekrutacyjnym.

Wymiana Opinii 

Mimo że HR i hiring managerowie mogą wydawać się reprezentować odmienne interesy, obie strony dążą do tego samego celu: znalezienia idealnego kandydata, czyli prawdziwego astronauty, który dołączy do zespołu Deviniti. Ankieta feedbackowa ma na celu zrozumienie, jak przebiegała współpraca z obu stron i co można poprawić w przyszłości.

Jednym z głównych obszarów ankiety jest zrozumienie, czy obie strony dobrze znały i stosowały ustalone standardy rekrutacji. Chociaż te standardy mają być pomocne, nie są one regułami. Jeżeli współpraca wykaże, że pewne zasady hamują osiągnięcie wspólnego celu, są one poddawane rewizji. 

Miejsce na Przemyślenia i Wskazówki 

Sekcja ankietowa przeznaczona dla dodatkowych uwag hiring managera jest kluczowa. Często jest to miejsce, gdzie podkreślane są najbardziej udane momenty współpracy, ale również miejsce, gdzie dzielone są problemy i wyzwania. Te informacje są niezbędne dla HR, aby udoskonalić proces.

Decyzja o Feedbackowaniu 

Choć feedback jest niezwykle wartościowy, nie zawsze jest on obligatoryjny. Rekruter ma możliwość decydowania, kiedy ankietę warto wysłać, na przykład podczas pierwszej współpracy z danym hiring managerem czy gdy zauważa konkretne wyzwania w procesie.

Trzymamy się zasady, że to feedbackowanie jest dla nas – a nie my dla feedbackowania. Dzielenie się informacją zwrotną jest dobrowolne (poza feedbackiem, który stanowi element obietnicy składanej kandydatowi w trakcie procesu rekrutacyjnego). 

Co kwartał, zespół rekrutacji spotyka się, aby omówić wyniki ankiet. To kluczowy moment refleksji i analizy, który umożliwia identyfikację obszarów do poprawy i implementacji nowych rozwiązań.

Znaczenie Feedbacku w Deviniti

Proces feedbackowania w Deviniti opiera się na naszych kluczowych wartościach. (Przeczytasz o nich więcej w artykule pt. “Wartości, które zmieniły nasz Software House w Software Home”). Podchodzimy do niego jako do narzędzia służącego zmianie, optymalizacji i wsparciu w rozwoju. Mamy świadomość, że każdy feedback to okazja do nauki i dążenia do doskonałości. Zawsze dbamy o to, by nasz proces rekrutacyjny był elastyczny i dostosowany do potrzeb wszystkich jego uczestników.

Feedbakc oparty na wartościach Deviniti

Stawiamy na transparentność, szacunek i otwartość. Uważamy, że konstruktywny feedback jest kluczem do budowania trwałych i owocnych relacji. Dlatego zachęcamy każdego kandydata i partnera do dzielenia się z nami swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami. Wspólnie dążymy do ciągłego doskonalenia naszych procesów i praktyk.

Dołącz do naszego Software Home! Sprawdź otwarte rekrutacje tutaj: https://deviniti.com/pl/praca-w-it/ 

Patrycja Gruszczyńska

Patrycja Gruszczyńska to zaangażowana specjalistka z dbałością o szczegóły i pasją do optymalizacji HR. Posiadając analityczne podejście określone przez FRIS, uwielbia zagłębiać się w badaniach podczas pracy nad projektami. Patrycja posiada łącznie 2 lata doświadczenia w dziedzinie rekrutacji - w Deviniti od roku działa jako Junior IT Recruitment Specialist. Jest głęboko zainteresowana procesami, które poprawiają współpracę i wspierają rozwój w HR. Przede wszystkim jej podejście do rekrutacji ma na celu zapewnienie, aby kandydaci czuli się swobodnie, co pozwala im w pełni zaprezentować swój potencjał.

Więcej od tego autora

Joanna Fink

Content Specialist at Deviniti. Writing in a cosmic style isn’t a challenge as I am often drifting through the space galaxy in my mind. I explore the IT world with the same passion as my enthusiasm for fashion. One day, I will be the first woman to land on the Moon wearing high heels.

Więcej od tego autora